Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niech Żyje Jezus! Straż Honorowa duchowymi początkami sięga Kalwarii, kiedy Pan Jezus umierała na Krzyżu, a serce Jego zostało włócznią przebite, jako piersi stanęli pod krzyżem: Najświętsza Panna Maryja, św. Jan i św. Maria Magdalena. 13-stego marca 1863 r. powstała wspólnota kontynuująca to duchowe dziedzictwo, 9-tego marca 1864 r. zatwierdzono jako bractwo, a 26-tego listopada 1878 r. stało się Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, założonym przez siostrę Marię Bernard od Najświętszego serca - wizytkę w francuskim mieście Bourg - en - Bresse. Straż Honorowa jest nieustannym czuwaniem przy Sercu Jezusa, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wierni na całym świecie w godzinie obecności, dniem i nocą czuwają, uwielbiają i czczą Przenajświętsze Serce Jezusowe. Celem Straży Honorowej jest odwzajemnienie miłości Chrystusa, która tak często pozostaje nieodwzajemniona. W naszej parafii arcybractwo Straży Honorowej NSPJ zostało założone 30.10.1949 r. przez ks. Eugeniusza Wojtaszewskiego i ks. Stanisława Kurdybanowskiego. Obecnie opiekę sprawuje nad Strażą Honorową ks. Antoni Kwiatkowski, a zelatorką jest Wanda Oliwa.

 

W każdy 1-szy piątek miesiąca członkowie uczestniczą we Mszy Świętej, następnie uczestniczą w aktach poświęcenia i wynagrodzenia Najświętszemu sercu Pana Jezusa oraz przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wszystkich chętnych do czuwania przy Najświętszym Sercu pana Jezusa serdecznie zapraszamy i prosimy o skontaktowanie się z księdzem proboszczem lub zelatorką p. Wandą Oliwą.