Intencje na nawennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

25 styczeń 2022 godz. 17:00

    

 

INTENCJE DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNE

Opiekę MBNP dla wspomagających modlitwą, ofiarami i pracą odnawianie naszych Świątyń.

O zdrowie psychiczne i duchowe dla pewnej osoby.

W intencji powrotu do zdrowia i Opiekę Matki Bożej dla Jakuba oraz wiarę, nadzieję i miłość dla Jego rodziców – od babci;

O światło Ducha św. i mądrość dla lekarzy i służby medycznej leczącej wnuka Jakuba – od babci;

O zdrowie i błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Łukasza, Alana, Marka, Elżbiety i ich mamy;

O łaskę nawrócenia i uzdrowienia w rodzinie;

Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Leona i jego rodziny;

Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski z prośbą o umocnienie
w wierze, błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dla Klaudii, Rafała, Kingi, Dawida oraz ich mamy._

Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski,z prośbą o umocnienie w wierze , opiekę Matki Bożej dla Klaudii ,Kamila oraz Zuzi;

Z podziekowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski,z prośbą o umocnienie w wierze oraz opiekę Maryi dla Marcina i Agnieszki;_

 O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy oraz o Boże błogosławieństwo dla Helenki z okazji 2 rocznicy urodzin;

 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wspólnoty KR p. Małgorzaty Żuk oraz dla ich rodzin;

 W intencji Panu Bogu wiadomej;

 O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla babci Anny i dziadka Kazimierza Blecharczyków, oraz babci Natalii Szydło - – od wnuków:  Filipa, Dominika, Samuela, Leona oraz Blanki;

 

INTENCJE ZA ZMARŁYCH

++ Halinę i Henryka Kowalskich;

++ Krystynę i Bogusława Szczepanik, Annę Śpiączkę oraz Władysławę Głowacką;

++ Stefanię, Karola, Henryka i Jerzego Hauzerów;

 + Henryka Drzewieckiego – od żony;

 + Tomasza Łaskawiec – od mamy;

++ Piotra, Antoninę, Barbarę Flasza;

 + Henryka Makowskiego – od mamy;

++Wandę i Czesława Skrzypczyków; +Krystynę Jakubowską; +Tadeusza Marzec; ++ Teodorę i Stanisława Baran; +Józefę Kwaśny; +Katarzynę Hil; +Patrycję Ciszek; + Małgorzatę Podziemską; + Jerzego Gębkę – od Kazimiery Marzec;

+ Zbigniewa Pytel – od mamy;

 ++ Stefanię i Stanisława Smok – od córki

++ Małgorzatę Kmiotczyk, Jana Zmorzysko oraz za ich zmarłych rodziców;

++ Krzysztofa Bobińskiego i  za jego zmarłych rodziców – od żony i dzieci;

+ Wiesława Wilka i za jego zmarłych rodziców i rodzeństwo;

 + Janinę Malik – od sąsiadów z ul. Wikle;

 + Mariana Baranika (1 rocz. śm), + Wiktora Kolczyka, + Stanisława i Henryka Kolczyków, +Kazimierę i Antoniego Kołodziejczyk, + Wacława, Józefę Kazimierza i Halinę Bartnik;

 + Łucję Dróżdż-Zając – od znajomych z bloku PCK 11;

 ++ Wacława (m) Sośnierz (6 rocz. śm) + Janinę Sośnierz, + Andrzeja i Mariannę Sośnierz, + Marię Sandecką oraz + Czesława (m) Biał__

 + Bogdana Pietrzyka – od kolegów z komisariatu policji w Sławkowie;

 + Janinę Molędę – od rodziny Kubińskich;

 + Janinę Łakomik – od Zofii i Jerzego Łakomik i od rodziny Sołtysiaków;

 + Tadeusza Stychno – od koleżanek i kolegów oraz wychowawczyni z klasy 8b z rocznika 1975;

 + Joannę Szkuła-Przybyłę – od rodziny Stachowiczów z córką;

 + Wiesława Stojewskiego – od kuzynki Teresy;

 + Marka Skubisa (7 rocz. śm.) – od syna;

 + Alicję Malinowską – od rodziny Nowaków;

 + Janinę Migdał – od córki Anny z mężem;

 ++ za zmarłych z Honorowej Straży NSPJ;

 + Adama Niejadlika – od córki Magdy z rodziną;

 + Lucynę Kocjan – od syna Marka z żoną;

 + Stefana Działach – od Grażyny z rodziną;

 + Zbigniewa Pytel – od mamy z rodziną;

 + Kazimierza Rzońcę – od sąsiadów z ul. Browarnej;

 +  Janinę Pankowską;

 + Adriana Cieślikowskiego – od Jerzego i Barbary z rodziną;

 + Janinę Matlas – od sąsiadów i znajomych;

 + Elżbietę Kozłowską – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej;

 + Mariannę Malinowską – od Bożeny, Andrzeja, Jerzego Cembrzyńskich;

 ++ Bogusława (28 rocz. śm.), Wiktorię, Stefanię, Ignacego Jerzego Wójcików, ++ Alicję i Mariana Wróblów, + Franciszka Chwastek i zmarłych z rodzin;

 + Grzegorza Świetlickiego – od sąsiadów z bloku przy ul. PCK 21;

 + Stefana Matysika – od rodziny Drzewieckich;

 + Rafała Szydło – od wnuków:  Filipa, Dominika, Samuela, Leona oraz Blanki;

 + Zdzisława Łabudę (14 rocz. śm.) – od żony i dzieci;