Parafialny Zespół Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sławkowie działa od 17 X 2006r. i został powołany z inicjatywy ks. kanonika Antoniego Kwiatkowskiego. Mieści się łącznie z Biblioteką Parafialną, w budynku MOPS przy ulicy Kościelnej 11.

 

Czynny jest we wtorki i czwartki od godz. 15:00 do godz. 16.30.

 

Jest wspólnotą osób, które w ramach CARITAS Diecezji Sosnowieckiej pod przewodnictwem księdza Proboszcza i jego zastępców zajmują się w sposób planowany i systematyczny pełnienieniem dzieł miłosierdzia w parafii.

 

Nasz zespół liczył 25 osób, obecnie 14.

 

 

 

Od 2006 roku naszymi opiekunami byli:

ks. Dariusz Stopa         –   od 2006 r. do  2007 r.

ks. Marcin Warta         -   od 2007 r. do 2011 r.

ks. Mirosław Pasek       -   od 2011 r. do 2014 r.

ks. Sławomir Woźniak   –   od 2015 r. do 2019 r.

ks. Grzegorz Kopyś       –   od 2019 r. do dziś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy działania oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych określa Statut PZC zatwierdzony przez dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dyrektorami Caritas Diecezji Sosnowieckiej byli:

ks. Stefan Wyporski,

ks. Tomasz Folga,

obecnie ks. Przemysław Szot.

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem członków jest nieodpłatna działalność charytatywna polegająca na poznawaniu potrzeb lokalnych oraz udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, w jakich znajdują się najubożsi parafianie.

 

Spotykamy się w każdy pierwszy worek miesiąca na tzw. spotkaniu formacyjno-modlitewnym zaś w trzeci wtorek miesiąca na Mszy Św. w  naszej intencji, naszych rodzin oraz naszych Opiekunów.

 

Posiadamy własne konto bankowe Santander Bank Polska S.A.

Numer rachunku bankowego: 24 1910 1048 2106 9944 0794 0002

 


 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Sosnowieckiej, a rytm wyznacza kalendarz liturgiczny każdego roku – szczególnie w okresie Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

 

Rozprowadziliśmy przez 10 lat  żywność w ramach programu PEAD dla 170 osób. Prowadziliśmy punkt wymiany odzieży i różnych sprzętów, także mebli. Obecnie po remoncie budynku nie mamy warunków lokalowych do  prowadzenia działalności w tym zakresie.

 

Nasi wolontariusze mają swoich podopiecznych, odwiedzają osoby starsze, chore i  samotne, niezaradne życiowo. Pomagają w przygotowaniu spotkań pierwszo-piątkowych z kapłanami, w zakupach i drobnych pracach domowych. Wspieramy tych, którzy zgłaszają się do nas w sytuacjach kryzysowych, kupujemy lekarstwa i udzielamy drobnych dotacji finansowych.

 

Praca zespołu jest udokumentowana w kronikach i dokumentacji żywnościowej zgodnie z  zaleceniami Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

 

W pracy charytatywnej współpracujemy z innymi organizacjami parafialnymi: Rycerzami Kolumba i Odnową w Duchu Świętym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinteresowna służba, przebaczenie, pojednanie, miłość i jedność działania, poszanowanie godności ubogich uczą nas „nowej wyobraźni miłosierdzia chrześcijańskiego” które propagują członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS na wzór naszej patronki św. Matki Teresy z Kalkuty.

 

                    „PRACUJEMY DLA KOGOŚ, A NIE DLA CZEGOŚ”

 

         WAŻNIEJSZE INCJATYWY I DZAIAŁANIA W CIĄGU 17 LAT PRACY.

 

 1. Zbiórka żywności w sklepach „Biedronka” i „Lewiatan” jako ogólnopolskie akcje przedświąteczne,  rozdawanie paczek żywnościowych potrzebującym, zaangażowanie młodzieżowego wolontariatu.
 2. 10 lat rozprowadzania żywności potrzebującym z PEAD i Banku Rolnego.
 3. Uroczyste obchody:
  a. 5-lecia działalności  Parafialnego Zespołu Caritas w Sławkowi,
  b. 10-lecia działalności  z udziałem ks. bp. Grzegorza Kaszaka,
  Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Opiekunów.
  Wręczenie złotych medali „In Service Cantatoe”
  dla Pani Teresy Kozieł-  prezes  PZC,
  Pani Barbary Wardawa – zastępcy prezesa PZC
  oraz dyplomów dla zasłużonych członkiń PZC.
  c. 15-lecia działalności – wprowadzenie relikwii św. Matki Teresy z Kalkuty do naszej świątyni 19.10.2020 r. oraz zakupu okolicznościowego ornatu jako daru dziękczynnego.
  Szczególne podziękowania dla ks. Pawła Szczepanika.
 4. Jesienne spotkania integracyjne przy ognisku i pieczonych ziemniakach członków PZC z Kapłanami, naszymi sponsorami oraz przedstawicielami wspólnot parafialnych.
 5. Codzienny odbiór z „Biedronki” i rozprowadzanie do potrzebujących żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia.
  Od 5 lat czyli - od 4.12.2017 r. towary rozprowadzają P.  Renata i Jacek Gugałowie oraz P. Małgorzata Cembrzyńska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO ZESPOŁU „CARITAS” W 2022 R.

 

 1. W ciągu całego roku  była prowadzona  „Akcja Biedronka”.
  Żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia o wartości 162.610,13 zł dostarczano regularnie do 87 osób.
 2. „Dzień Dobra”: Niedziela Miłosierdzia, koncert zespołu Old Bobrorze, projekcja filmu „Nędzarz i Madame”, kiermasz spożywczy i książkowy.
 3. Organizacja posiłku dla 550 pielgrzymów z Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.   
 4. Braliśmy udział w konkursie na „Mikrogranty” dla Parafialnych Zespołów Caritas należących do Caritas Diecezji Sosnowieckiej.                                                                           Uzyskaliśmy dotację w kwocie 3.000 zł  którą przeznaczyliśmy na:
  a. „spotkania wtorkowe” z parafianami,
  b. przygotowanie kiełbasek z grilla dla  harcerzy i mieszkańców Sławkowa w OSP w Sławkowie w dniu 11 Listopada,
  c. wyjazd 30 mieszkańców Sławkowa  na film „Prorok” do kina Helios w Dąbrowie Górniczej,        
  d. odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie współpraca ze szkolnym wolontariatem. Pozyskaliśmy 4 nowych członków PZC.
 5. Uczestniczyliśmy w zbiórce darów żywnościowych dla Ukrainy, które zostały odwiezione wspólnym transportem miasta Sławków na granicę. 
  Rozdaliśmy dla przychodzących do nas uchodźców 40 paczek żywności.
 6. W zbiórkach żywności w sklepach „Biedronka” i „Lewiatan” zebrano około 550kg żywności którą rozdano w 120 paczkach żywnościowych.
 7. Z okazji św. Mikołaja rozdano w Kościele dzieciom 100 paczek przygotowanych i sfinansowanych przez PZC.
 8. Przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia sprzedawaliśmy świece, opłatki, karty świąteczne.  Dochód przeznaczyliśmy na cele charytatywne.

  Serdecznie dziękujemy sponsorom i parafianom za wspieranie naszej działalności. Wszystkim kapłanom, ks. Proboszczowi Wojciechowi za współpracę, za  kierowanie naszą pracą charytatywną oraz wszystkim członkom Parafialnego Zespołu Caritas

                                          

                                  SERDECZNIE BÓG ZAPŁAĆ!

                                     Podsumowanie sporządzili:

                                     prezes PZC  Teresa Kozieł 

                                     zastępca prezesa Danuta Ochudło

                                     księgowy Izydor Andreczko        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 17 lat do Domu Ojca odeszły:

        Barbara Bachowska

        Danuta Kaczor

        Zofia Kaczmarzyk

        Helena Naskręt

        Joanna Malik

        Urszula Nowacka

        Lucyna Stychno

        Janina Tarmas

        Anna Wójcik

 

Galerie zdjęć: