Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sławkowie działa od 17 X 2006r. i został powołany z inicjatywy ks. kanonika Antoniego Kwiatkowskiego.

 

Mieści się, łącznie z Biblioteką Parafialną, w budynku przy ulicy kościelnej 11. Czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 15:30 do 18:00.

 

Jest wspólnotą osób, które pod przewodnictwem księdza proboszcza i jego zastępców zajmują się w sposób planowany i systematyczny pełnieniu dzieł miłosierdzia w parafii. Nasz zespół liczy 25 osób.  Kolejnymi opiekunami byli: ks. Dariusz Stopa (1 rok), ks. Marcin Warta (4 lata), obecnie ks. Mirosław Pasek. Zarząd PZC stanowią:

  • prezes - Teresa Kozieł
  • v-ce prezes – Barbara Wardawa
  • sekretarz – Zofia Grzywnowicz
  • skarbnik – Janina Tarmas

Formy działania oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych określa Statut PZC zatwierdzony przez dyrektora Caritas diec. sosnowieckiej oraz biskupa diecezjalnego.

 

Zadaniem członków jest nieodpłatna działalność charytatywna, polegająca na rozpoznawaniu potrzeb lokalnych oraz udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, w jakich znajdują się najubożsi parafianie.

 

Spotykamy się w każdy pierwszy worek miesiąca na tzw. spotkaniu formacyjno – modlitewnym, które prowadzi w kościele ks. Przewodniczący. Posiadamy własne konto w DeutscheBanku i cieszymy się wsparciem wielu sponsorów.

 

Bierzemy udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas polską i diec. sosnowieckiej, a rytm wyznacza kalendarz liturgiczny każdego roku – szczególnie w okresie Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

 

Rozprowadzamy żywność w ramach programu PEAD dla 170 osób. Prowadzimy punkt wymiany odzieży i różnych sprzętów, także mebli. Wolontariusze mają swoich podopiecznych, odwiedzają osoby starsze, chore i samotne, niezaradne życiowo. Pomagają w przygotowaniu spotkań 1-piątkowych z kapłanami, w zakupach i drobnych pracach domowych. Wspieramy tych, którzy zgłaszają się do nas w sytuacjach kryzysowych, kupujemy lekarstwa i udzielamy drobnych dotacji finansowych.

 

Praca zespołu jest udokumentowana w kronikach i dokumentacji żywnościowej zgodnie z innymi zaleceniami Caritas – Sosnowiec.

 

W pracy charytatywnej współpracujemy z innymi organizacjami parafialnymi. W ubiegłym roku w październiku obchodziliśmy uroczyście 5 rocznicę naszej działalności.

 

Bezinteresowna służba, przebaczenie, pojednanie, miłość i jedność działania, poszanowanie godności ubogich uczą „nowej wyobraźni miłosierdzia” chrześcijańskiego, które propagują członkinie PZC na wzór naszej patronki bł. Matki Teresy z Kalkuty.

 

„Pracujmy dla KOGOŚ, a  nie dla czegoś”!