Chór CANTAMUS DOMINO

Przy parafii działa chór CANTAMUS DOMINO pod kierownictwem pani Małgorzaty Kostki, pełniącej również funkcję organisty w naszej parafii. Więcej informacji o działalności chóru można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej: https://chor.parafiaslawkow.pl/