Ogłoszenia parafialne

22 września 2019

  1. Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.
  2. W przyszłą niedzielę na 11:00 zapraszamy do kościoła rodziców wraz z dziećmi, które w ty roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii św. Po Mszy rozdanie różańców, a następnie spotkanie w salce przy plebanii.
  3. W piątek na 18:30 zapraszamy młodzież na spotkanie oazowe, a  w sobotę na 9:00 ministrantów.
  4. W najbliższy piątek 27 września zapraszamy na czuwanie do Jaroszowca. Wyjazd o 19:00 sprzed kościoła. Powrót około 23:30. Koszt 30 zł.