Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa znana jest i odmawiana już od wieków. W naszej sławkowskiej parafii codziennie bierze do ręki różaniec modląc się w ramach 11 kół różańcowych 220 osób, którymi opiekują się siostry zelatorki.

 

W każdą pierwszą niedziele miesiąca na Mszy Św. o 12.15 - tzw. suma -  siostry i bracia wymieniają u swoich "opiekunów" tajemniczki, w ramach pełnego zestawu wszystkich czterech części. Każdy otrzymuje nową tajemniczkę i jej temat rozważa podczas codziennej modlitwy różańcowej, przez okres jednego miesiąca, aż do następnej wymiany. System ten powoduje, że cała róża ( tak nazywane jest koło różańcowe) w liczbie 20 osób odmawia każdego dnia cały różaniec. W trakcie tej wymiany kapłan podaje intencje, w jakich ta modlitwa jest ofiarowywana przez cały miesiąc. Aby powstała nowa róża różańcowa wystarczy zapał modlitewny jednej osoby i zgromadzenie 20 osób chętnych do odmawiania jednego dziesiątka różańca każdego dnia.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia tego trudu.