Aktualności


   Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne:

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.
L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową.

(...)

4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Jeśli będzie taka wola rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.

(...)

7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła.
Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
Wszystkim z serca błogosławię.


+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

 

Dalsze ograniczenia w związku z epidemią

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (Msza Święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę).

Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, prosimy o zastosowanie się do tego zarządzenia. Przypominamy, że na podstawie dyspensy udzielonej przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka osoby nie uczestniczące w niedzielnej Mszy św. nie popełniają grzechu. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu

 

Kochani Parafianie!

W tych trudnych czasach pamiętajcie o słowach Chrystusa: „Nie lękajcie się”.

Boża Miłość jest silniejsza od ludzkiej słabości.

W niedzielę od 16:00 – 17:00 będzie dyżurował ksiądz w konfesjonale. Można się wyspowiadać, można przyjąć Komunię Świętą – również te osoby, które nie były na Mszy św.

Zapraszam i zachęcam – ks. proboszcz

 

Zachęcamy do uczestnictwa w drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów

W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia wiernych, zawieszone zostały nabożeństwa Gorzkich żali i drogi krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego opdrawiania tych praktyk za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Lista różnych transmisji drogi krzyżowej jest dostępna na stronie Konferencji Episkopatu Polski: www.episkopat.pl/transmisje-drogi-krzyzowej. Księża biskupi proponują transmisje Drogi Krzyżowej on-line.
W piątek o 20:10 na stronach www.prymaspolski.pl, www.archidiecezja.pl oraz kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej będzie dostępna Droga Krzyżowa z kaplicy domu arcybiskupów gnieźnieńskich, którą poprowadzi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Drogę Krzyżową on-line przygotował także biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. W każdy piątek, począwszy od 13 marca, o godz. 19.00 na jego profilu na Facebooku pojawia się nowe nagranie przygotowanych przez niego rozważań

 

Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła czy kaplicy może przebywać jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

Wszystkie spotkania grup parafialnych zostają zawieszone do odwołania. Odwołana zostaje Nocna Droga Krzyzowa.

Dzisiaj nie będzie nabożeństwa gorzkich żali, ani w piątek drogi krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania tych pobożnych praktyk.

Na zakończenie każdej mszy św. śpiewać będziemy suplikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Msze Święte dostępne również on-line na stronie: https://msza-online.pl/

 

Dyspensa Biskupa w związku z epidemią

 

Kurs przedmałżeński

W niedzielę 8 marca rozpocznie się kurs przedmałżeński. Narzeczonych zapraszamy na 17:00 do kościoła. Po Mszy św. spotkanie w salce na plebanii.

 

 

 

Ach, co to był za bal...!

Wielu będzie to spotkanie przy smakowitościach i dobrej muzyce długo pamiętać. W sobotę 25-tego stycznia, wieczorem spotkali się by „się radować” przedstawiciele wszystkich wspólnot parafialnych działających przy naszym kościele. Inicjatywą zorganizowania karnawałowej zabawy parafialnej Rycerze Kolumba „zarazili” członków chóru, Caritasu, grupę Odnowy i innych. Pomysłodawcą był Ryszard Werner, który przywołał tradycje takich zabaw w Sławkowie sprzed wielu lat. Organizowano je pod auspicjami Towarzystwa Miłośników Sławkowa. To radosne spotkanie biesiadne – było też swoistą formą świętowania skromnego jubileuszu 10-ciolecia funkcjonowania Rady Rycerzy Kolumba im. Sł. Bożego Świętosława. (Wojciech Pacula)

 

Śluby wieczyste w Karmelu

Wielka radość w Karmelu Dzeciątka Jezus! 5 października s. Franciszka od Przebitego Boku Chrystusa (Paulina Przeniosło) złożyła śluby wieczyste: "... i ślubuję czystość, ubustwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzięciątka Jezus..."  Ta piękna uroczystość odbyła się w naszym klasztorze w Sosnowcu. Załączamy kilka zdjęć, które zaledwie odrobiną oddają doniosłość i radość tej decyzji i świętowania tego dnia

 

Strona 1 z 18  > >>