Stopień Patriotyczny w Łodzi

W sobotę 18 października 2014 roku w Łodzi odbyła się uroczystość przyjęcia Stopnia Patriotycznego przez 100 Kapelanów i Braci Rycerzy z Jurysdykcji Polskiej. W gronie Braci uczestniczących w uroczystości, którzy dostąpili zaszczytu najwyższego stopnia w Zakonie Rycerzy Kolumba był także delegat rejonowy rejonu 20 - Pan Rycerz Maksym Pięta. W stopniu patriotycznym na całym świecie jest zaledwie około 10 procent wszystkich Rycerzy Kolumba.

 

 

Uroczystość rozpoczęła się od ofiary Eucharystii, której przewodniczyli w koncelebrze z gospodarzem proboszczem kościoła Św. Św. Piotra i Pawła księdzem kanonikiem Wiesławem Kamińskim kapelani Rycerzy Kolumba. Ksiądz Wiesław w homilii przypomniał słowa Jana Pawła II definiujące istotę patriotyzmu: 

 "Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę.(...) Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. (...) Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości.(...)  Patriotyzm jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. (Jan Paweł II "Pamięć i tożsamość")."

 

 

Na koniec Mszy Świętej Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa skierował słowo do Rycerzy Kolumba, pozdrawiając ich serdecznie w imieniu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

 

 

Ksiądz Biskup przypomniał Rycerzom, że są członkami największej na świecie organizacji katolików i w związku z tym, przed Rycerzami jako świeckimi  stoją wielkie wyzwania i zadania, z których bardzo ważne jest świadectwo patriotyzmu.

 

 

Jego Ekscelencja stwierdził, że czas spotkania rycerzy nie jest przypadkowy, 12 X obchodziliśmy rocznicę wyboru Papieża Świętego Jana Pawła II, a  19 X obchodzić będziemy 30 rocznicę zamordowania Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Ci dwaj patronowie są wspaniałymi przykładami Polaków patriotów i na pewno są dobrymi patronami ogólnopolskiego spotkania Rycerzy Kolumba.  Ksiądz Biskup udzielił wszystkim Rycerzom swojego błogosławieństwa i życzył Panom Rycerzom by byli prawdziwymi świadkami Chrystusa i przykładnymi patriotami.

 

 

Sekretarz Stanowy Brat Tomasz Wawrzkowicz przekazał pozdrowienia dla JE Ks. Biskupa Adama, Kapelanów i wszystkich Panów i Braci Rycerzy w imieniu Delegata Stanowego, Zacnego Brata Andrzeja Anasiaka i Rady Stanowej.

 

 

Brat Tomasz Wawrzkowicz podziękował JE Ks. Biskupowi za Jego obecność na Uroczystości Rycerskiej i skierowane do nas Słowo Pasterskie oraz Księdzu Wiesławowi za wspaniałą homilię i gościnę, której udzielił Braciom Rycerzom z całej Polski. Zwrócił uwagę, że przyjęcie Stopnia Patriotycznego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, które zobowiązani są przyjąć Panowie Rycerze w Stopniu Patriotycznym.

 

 

Obecnie na świecie jest prawie 2 miliony Rycerzy Kolumba. W Sławkowie działa już od kilku lat Rada Rycerzy Kolumba, która liczy ponad trzydziestu Braci Rycerzy, a w Polsce liczba Braci to około trzy tysiące mężczyzn. Zapraszamy w szeregi naszego Zakonu!"

 

 

Źródło: Rycerze Kolumba

 

Galeria