Program wizyty Papieża Franciszka w Polsce z okazji ŚDM

Dzień 1 - środa 27 lipca

Wizyta papieża Franciszka w Polsce rozpocznie się po południu, kiedy to samolot z Ojcem Świętym na pokładzie wyląduje na krakowskim lotnisku w Balicach. Jeszcze tego samego dnia na Wawelu papież spotka się z prezydentem RP, władzami państwowymi, korpusem dyplomatycznym oraz z polskimi biskupami.
Wieczorem – kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez św. Jana Pawła II, podjętą później przez papieża Benedykta XVI – papież pojawi się w Oknie Papieskim. Można powiedzieć, że to będzie jego pierwsze spotkanie z młodymi w Krakowie. Mamy nadzieję, że te wieczorne spotkania będą codziennym punktem wizyty Franciszka w Polsce.

 

Dzień 2 - czwartek 28 lipca

Przed południem Ojciec Święty uda się na Jasną Górę. Po drodze prawdopodobnie zatrzyma się na krótkim spotkaniu z siostrami Prezentkami i uczniami prowadzonej przez nie szkoły. Po przybyciu na Jasną Górę i osobistej modlitwie przed Obliczem Matki Bożej, na Wałach Jasnogórskich odprawi Mszę św. z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Warto w tym miejscu dodać, że nawiedzenie narodowego sanktuarium na Jasnej Górze odbędzie się ćwierć wieku po pamiętnych Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie. 

Po powrocie do Krakowa papież już oficjalnie dołączy do młodzieży całego świata. O godz. 17.30 na krakowskich Błoniach młodzi powitają papieża Franciszka. Radosne powitanie Papieża na Światowych Dniach Młodzieży upłynie pod hasłem zaczerpniętym z Orędzia Franciszka do młodych: „Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie”. To wtedy papież po raz pierwszy wygłosi przemówienie do młodych pielgrzymów. To będzie barwne spotkanie. O muzyczną oprawę tych uroczystości zadbają wybitni muzycy, którzy będą mieli do dyspozycji 300-osobowy chór i 100-osobową orkiestrę symfoniczną. 

 

Dzień 3 - piątek 29 lipca

W pierwszej połowie dnia Franciszek nawiedzi teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i wygłosi tam przemówienie.

O 17.30 na krakowskich Błoniach rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To celebracja, która ma ukazać młodym ludziom znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia. Ta idea będzie przedstawiona w praktycznym wymiarze miłosierdzia – czyli przez uczynki względem ciała i względem duszy. Wyjątkowy charakter będzie miała muzyczna oprawa tego nabożeństwa, pogłębiająca nastrój refleksji i zadumy. Zabrzmi muzyka o tematyce pasyjnej w połączeniu z improwizacją jazzową. Wieczór upłynie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które jest zarazem mottem ŚDM w Krakowie.

 

Dzień 4 - sobota 30 lipca

Rano papież nawiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kaplicę św. Siostry Faustyny. Przejdzie przez Bramę Miłosierdzia, a następnie w bazylice odprawi Mszę św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i polskich seminarzystów. Po Mszy św. nawiedzi Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie wyspowiada pięć młodych osób: w języku włoskim, hiszpańskim i francuskim. Po powrocie do Domu Arcybiskupów Krakowskich zgodnie ze zwyczajem ŚDM spożyje posiłek z przedstawicielami młodzieży ze wszystkich kontynentów, wśród których będzie dwoje Polaków. W sumie w obiedzie będzie uczestniczyć 12 młodych osób. 

O godz. 19.30 rozpocznie się Czuwanie młodych z papieżem na Campus Misericordiae. Tematem czuwania będą przewodnicy młodych na drodze do Jezusa: św. Faustyna i św. Jan Paweł II, a mottem słowa z Dzienniczka: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. W ślad za patronami ŚDM młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia. Ta myśl będzie miała swoje odzwierciedlenie w wystroju ołtarza. Projekt architektoniczny jest bardzo prosty, a jego najważniejszym elementem – postać Jezusa Miłosiernego. Momentem kulminacyjnym czuwania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym. Będzie on zbudowany na Credo - wyznaniu naszej wiary. 

 

 

Dzień 5 - niedziela 31 lipca

O godz. 10 rano na Campus Misericordiae rozpocznie się Msza św. Posłania i rozesłanie młodych świadków Miłosierdzia, by zanieśli światu Iskrę Bożego Miłosierdzia. Wybranym na ten dzień cytatem są słowa św. Siostry Faustyny: „Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu”. Uroczystość ta wieńczy Światowe Dni Młodzieży. Podczas Eucharystii zabrzmi dzieło skomponowane przez Henryka Jana Botora z myślą o ŚDM w Krakowie, czyli „Msza Jana Pawła II”. Pierwotnie stworzona w języku łacińskim, zostanie przetłumaczona i przygotowana w wielu językach. Będzie to dar Polski dla świata, by po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży mogła być śpiewana w parafiach w różnych zakątkach ziemi. 

Zanim papież opuści Polskę, spotka się jeszcze z wolontariuszami posługującymi w czasie ŚDM, i z tymi, którzy jako wolontariusze długoterminowi pomagają w Komitecie Organizacyjnym już od wielu miesięcy. Spotkanie z Papieżem będzie dla nich niepowtarzalną i bezcenną formą podziękowania za służbę dla ŚDM. Rozpocznie się ono, podobnie jak spotkanie z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami, o 17.00 w Tauron Arena.

O 18.15 na lotnisku w Balicach odbędzie się krótka ceremonia pożegnania Ojca Świętego, po której samolot PLL LOT odwiezie naszego papieża do Rzymu.