Modlitwa wstawiennicza

Bóg jest Miłością, w Jego planach jest tylko Twoje szczęście!


Niestety poprzez nasze własne wybory, wybory pokoleń przeszłych, zło, choroby i grzech przesłoniło ludzkim oczom miłość Bożą.

 

Jeśli doświadczasz w swym życiu smutku, zatraciło ono sens, jeśli twoja wiara słabnie, bądź czujesz, że już dłużej sam nie dasz rady zapraszamy cię na modlitwę wstawienniczą, gdzie w Bożej obecności, w atmosferze miłości i dyskrecji osoby ze wspólnoty Odnowy w Duchu Św przedstawią Bogu to co na co Tobie nie wystarcza już sił lub wiary

 

 Jeżeli czujesz, że Twoje życie nie jest do końca takie, jakie być powinno, jeżeli są sprawy, które Cię od lat męczą, jeżeli czujesz, że nie umiesz żyć pełnią życia i szczęścia, nie przeżywasz swojej wiary z entuzjazmem - może właśnie Ciebie Jezus zaprasza na tę wyjątkową modlitwę?

 

Modlitwa wstawiennicza to szczególna modlitwa za daną osobę, w czasie której Bóg często daje swoje słowa i natchnienia od Ducha Świętego. Modlimy się o uzdrowienie duchowe, fizyczne, o łaskę uwolnienia od zła, które niszczy i rujnuje życie.

 

W czasie modlitwy wstawienniczej Jezus bardzo osobiście przychodzi z pomocą. To On uzdrawia i sprawia, że odzyskujemy radość, sens i pełnię życia, pokój, miłość.

Jest to modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba lub grupa osób wstawia się do Boga za inne osoby. Modlitwa ta jest służbą pośredniczenia w imieniu kogoś innego. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych.

 

W czasie modlitwy osoba, za którą się modlimy najczęściej siedzi, modlący się kładą na nią ręce w geście chrześcijańskiego braterstwa. Podczas modlitwy może być używany "dar języków", który jest w Kościele Katolickim jednym z charyzmatów Ducha Świętego. Również może występować "dar poznania" - słowa kierowane z Bożego natchnienia dla osoby, za którą jest modlitwa. Słowa, "obrazy", "światła" - są poddane potwierdzeniu. Wszystkie "nadzwyczajne" formy modlitwy mogą być uproszczone do zwyczajnej głośnej modlitwy uwielbienia, dziękczynienia i prośby.

 

Osoby modlące się wstawienniczo jak i osoba prosząca o modlitwę powinny być w stanie łaski uświęcającej.       


Są to osoby zaufane prowadzące głębokie życie duchowe, znające jego etapy, formy i problemy, upoważnione przez proboszcza lub kapłana opiekującego się daną wspólnotą.    

  

Modlitwa wstawiennicza jest kontynuacją mocy sakramentów uzdrowienia. Wyjątkowo mocne i skuteczne są sakramenty Eucharystii i Pojednania, w czasie których, z otwartego serca Jezusa przelewają się łaski miłosierdzia.