Kazania Sejmowe w Sławkowie

Spektakl słowno – muzyczny „Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi” uświetnił 17 listopada zakończenie prac konserwatorskich przy rokokowej ambonie, która powróciła po odrestaurowaniu do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sławkowie.

 

W rolę zmarłego w 1612 roku jezuity i kaznodziei wcielił się dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia, aktor i reżyser Dariusz Wiktorowicz. Towarzyszył mu chór Cantamus Domino pod dyrekcją Małgorzaty Kostki. Spektakl wpisał się dodatkowo w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi to utwór, napisany w 1597 roku. Stanowią one opis sytuacji ówczesnej Rzeczypospolitej, trawionej wieloma problemami natury społecznej i politycznej. Chociaż nigdy nie zostały przez ich autora na forum Sejmu wygłoszone, to stały się prawdziwym arcydziełem literatury. Zawierają liczne porównania biblijne.Odnowienie ambony nie byłoby możliwe, gdyby nie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i ofiarność parafian. Dzięki temu udało się przeprowadzić prace, polegające między innymi na naprawie jej konstrukcji, zrekonstruowaniu schodów, uzupełnieniu drewnianych elementów snycerskich, konserwacji złoconych i polichromowanych rzeźb, a także złoconych profili. Rokokowa ambona została zbudowana w XVIII wieku. Odznacza się wyjątkowymi walorami artystycznymi. Koszt całości prac wyniósł ponad 60 tys zł. Dotacja pokryła prawie połowę tej sumy.


Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi to utwór, napisany w 1597 roku. Stanowią one opis sytuacji ówczesnej Rzeczypospolitej, trawionej wieloma problemami natury społecznej i politycznej. Chociaż nigdy nie zostały przez ich autora na forum Sejmu wygłoszone, to stały się prawdziwym arcydziełem literatury. Zawierają liczne porównania biblijne.

 

 

Galeria