Aktualności

IV Sławkowska Nocna Droga Krzyżowa

8 kwietnia 2022 roku odbędzie się IV Sławkowska Nocna Droga Krzyżowa. Trasa będzie prowadzić przez Sławków-Bukowno-Podlesie-Płoki (łącznie 20 km. W nocnej Drodze Krzyżowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, natomiast nieletni mogą wziąć udział tylko pod opiekę osoby pełnoletniej, wyznaczonej przez rodziców i za ich zgodą. Organizator zapewnia autokar powrotny, zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli. Koszt uczestnictwa 15 zł. Rozpoczęcie przy kościele parafialnym w Sławkowie o godz. 17.30.

 

Zamyślenia Wielkopostne

Chór Cantamus Domino serdecznie zaprasza na spektakl słowno – muzyczny "Zamyślenia Wielkopostne". Wydarzenie to, będące już sławkowskim zwyczajem, wpisanym w czas Wielkiego Postu, zaplanowane jest w naszym Kościele w niedzielę 3 kwietnia 2022 o godzinie 18:00. Wystąpią: Chór pod dyrekcją Małgorzaty Kostki oraz soliści.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zachęcamy do włączenia się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Najbliższe przyrzeczenia złożyć będzie można 25 marca 2022 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Więcej szczegółów dotyczących duchowej adopcji można uzyskać na stronie: http://www.duchowa-adopcja.pl/.

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. (ok. 17:30) wyruszymy wraz z Chrystusem na Drogę Krzyżową (dzieci zapraszamy na godz. 16:15). Natomiast w każdą niedzielę o godz. 16:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, niech udział w tych nabożeństwach pogłębi naszą więź z cierpiącym Chrystusem.

 

Kurs przedmałżeński

W niedzielę 6 marca rozpoczynamy kurs przedmałżeński. Narzeczonych zapraszamy na 17:00 do kościoła na Mszę świętą. Po Mszy św.  spotkanie w salce na plebanii.

 

 

Odpusty dla zmarłych przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska podtrzymała w mocy  dekret  w tej sprawie z 2020r.

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Zaproszenie na Nabożeństwa Różańcowe

Różaniec jest najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą nabożeństwa maryjnego, opartą na rozważaniu 20 tajemnic, istotnych wydarzeń z życia Chrystusa i Najświętszej Marii Panny. Każdy dziesiątek, poprzedza Ojcze nasz, a kończy uczczenie trzech Osób Boskich. Powtarzanie tych prostych słów stanowi wspaniały sposób modlitwy. Papież Franciszek, wielki orędownik modlitwy różańcowej, zaprasza nas do nawiązania osobistego dialogu z Maryją. Zachęca, aby Matce Chrystusa powierzyć codzienne troski i otworzyć przed Nią serce. Modlitwa różańcowa stanie się wówczas źródłem łask w każdej, nawet najbardziej trudnej sprawie.

 

Przez cały październik Nabożeństwo Różańcowe każdego dnia po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy młodzież i dzieci.

 

Komunikat Biskupa Sosnowieckiego dotyczący zasad organizacji pieszych pielgrzymek diecezjalnych.


Komunikat Biskupa Sosnowieckiego dotyczący zasad obowiązujących na pieszych pielgrzymkach diecezjalnych na Jasną Górę.Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego z dnia 13 maja 2021 roku, w tym roku diecezjalne pielgrzymowanie na Jasną  Górę odbędzie się w tradycyjnych terminach tzn. 9 – 13 sierpnia z Olkusza oraz 23 – 25 sierpnia z Będzina.

Mając na uwadze bieżącą sytuacje sanitarno – epidemiologiczną w czasie diecezjalnej pielgrzymki w tym roku będą obowiązywać następujące zasady:

1. Zapisy na pielgrzymkę  odbywają się w parafii, a osobą odpowiedzialną za zapisy jest ksiądz proboszcz.

 

2. Przy zapisach obowiązywać będą dwie listy. Na jednej zapisujemy tylko osoby zaszczepione, które przy zapisywaniu się okażą potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID – 19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. To potwierdzenie (wersja papierowa lub elektroniczna) pielgrzym musi mieć przy sobie w trakcie pielgrzymki.

Na drugiej liście zapisujemy osoby niezaszczepione. Sanepid rekomenduje, aby maksymalna liczba niezaszczepionych pątników nie przekroczyła 300 osób – na tą listę wpisujemy także dzieci, które nie zostały zaszczepione pełnym cyklem. Jeśli ktoś będzie przy zapisie deklarował, że pełny cykl szczepień zakończy po terminie zapisu a przed wyruszeniem pielgrzymki, należy zaznaczyć to przy nazwisku tej osoby.

Ponadto przy zapisach, osoby chcące uczestniczyć w pielgrzymce, mają wypełnić i podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz Zgodę na pomiar temperatury ciała (zob. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego z dnia 13 maja 2021 roku, nr B 3).

 

3. Zapisy pielgrzymów trwają do 27 czerwca 2021 roku.

 

4. W kwestiach noclegów obowiązują zasady: Pielgrzymi wyruszający z Olkusza nocują pod namiotami, zaś pielgrzymi wyruszający z Będzina w szkołach, remizach lub pod swoimi namiotami. Nie ma noclegów w kwaterach prywatnych. Jeśli nie będzie możliwości noclegów w szkołach, remizach czy też pod swoimi namiotami, możliwe jest zorganizowanie przez przewodnika grupy codziennego transportu z dowozem na trasę pielgrzymki i na nocleg. Pielgrzym przy zapisie musi zadeklarować formę noclegu w czasie pielgrzymki. Informacje te należy koniecznie umieścić na liście.

 

5. Każdy pielgrzym winien być zaopatrzony w środki dezynfekujące.

 

O zasadach oraz konieczności ich przestrzegania proszę poinformować wiernych w Ogłoszeniach parafialnych a także osoby zapisujące się na pielgrzymkę. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z przewodnikami grup.

 

Inicjatywa duszpasterska

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Rozpoczęty okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, w Roku św. Józefa, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo. Wielki Post 2021”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie się w to dzieło w trwającym czasie pandemii, który tak mocno pokazał jak bardzo potrzebujemy głosicieli Słowa Bożego i szafarzy świętych sakramentów. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w Roku św. Józefa, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia oraz wybranej daty i wrzucenie karteczki do skarbony w kruchcie kościoła. Ksiądz Proboszcz przekaże je w Wielki Czwartek do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

 

Nowe ograniczenia w związku z epidemią

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami od soboty 7. listopada w naszej świątyni może przebywać maksymalnie 27 osób.

W związku z tym wprowadzamy dwie dodatkowe Eucharystie o 8:45 i 10:15 (recytowane z krótką homilią). Również sobotnia wieczorna Eucharystia jest odprawiana z formularza niedzielnego.


Porządek Mszy św. niedzielnych: (17:00 - sobota),

7:30, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00; 12:15, 15:00 (Niwa), 17:00.

 

<< <  Strona 2 z 20  > >>