Aktualności

Świąteczne życzenia

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

J 11, 25

Kochani Parafianie

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wraz z kapłanami pracującymi w naszej parafii, życzę Wam

  • aby światło Waszej wiary było jaśniejsze niż mroki grzechu
  • aby Wasza nadzieja płynąca z widoku pustego grobu była silniejsza niż rozpacz, przygnębienie i smutek, które ostatnio tak bardzo nam doskwierają
  • aby Wasza miłość cierpliwa i łaskawa okazała się większa niż małoduszne uprzedzenia i niesnaski

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was zdrowiem i radością w ten smutny czas, który choć tak boleśnie nas doświadcza jak Golgota, to również jak Golgota, zapowiada Wielkanocny poranek radości.

Do zobaczenia jak najszybciej w naszej Sławkowskiej Świątyni.

 

Szczęść Boże!


Ogłoszenia parafialne:

  1. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę.
  2. W Niedziele i Poniedziałek Wielkanocny możliwość spowiedzi i komunii również pomiędzy Mszami
  3. Przez cały tydzień po Mszy św. Wieczornej odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
  4. Nadal obowiązuje zakaz przebywania w kościele więcej niż pięć osób jednocześnie (nie licząc celebransa i słuszny liturgicznej).

 

 

Transmisja on-line Mszy św. rezurekcyjnej

Drodzy Parafianie!

Dzięki staraniom Rycerzy Kolumba z naszej parafii udało się zorganizować transmisję on-line Mszy św. z naszej świątyni. Zdecydowaliśmy się na transmisje Wielkanocnej Mszy rezurekcyjnej, w której każdego roku tak licznie uczestniczą wierni naszej parafii. Transmisja odbędzie się za pośrednictwem naszego parafialnego kanału YouTube i będzie zrealizowana przez specjalistów nowych mediów.

Zachęcamy naszych Parafian do licznego udziału w tej własnie Mszy na żywo w Niedzielę Wielkanocną 12.04.2020 o godz. 6:00. Prosimy, przekażcie tą informację waszym znajomym i sąsiadom. Zadbajcie o to, aby umożliwić też uczestnictwo we Mszy osobom starszym i tym, dla których korzystanie z Internetu stanowi przeszkodę. Dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć, nagranie będzie dostępne również później do odtworzenia.

Aby dołączyć do udziału w transmisji, proszę skorzystać z adresu: https://www.youtube.com/watch?v=4mdKIa-WxoQ

 

Błogosławieństwo pokarmów

Drodzy Parafianie, w związku z zaistniałą sytuacją w tym roku tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę nie może się odbyć. Nie rezygnujmy jednak z tradycji przygotowywania wielkanocnych koszyczków. Postawmy je na stole przy wielkanocnym śniadaniu i wspólnie w rodzinnym gronie odmówmy błogosławieństwo. Tekst dostępny poniżej.  Zachęcamy również, do dzielenia się zdjęciami swoich koszyczków na naszym profilu facebook.

 

Wielki Tydzień 2020.

Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski:

 

Przez cały ten czas w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.

 

1. Niedziela Palmowa: Błogosławieństwo palm tylko Podczas Mszy świętej.

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

 

 

2. Wielki Czwartek

- Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00

- Nie będzie osobnej „ciemnicy”

- Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum w ołtarzu głównym

- możliwość adoracji do godziny 23:00

 

3. Wielki Piątek

- możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w tabernakulum przez cały dzień (krata zamknięta 9:45 – 16:00)

- nie ma drogi krzyżowej

- liturgia Wielkiego Piątku o 17:00

- możliwość adoracji Chrystusa Eucharystycznego w „grobie” do 23:00

 

4. Wielka Sobota

- nie ma święcenia pokarmów

- tekst błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny dostępny: w kruchcie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej

- adoracja przy Grobie pańskim od 8:30 – 19:00 ( krata zamknięta ze względów bezpieczeństwa od 12:00 – 17:00)

- możliwość spowiedzi 8:00 – 12:00 (bez komunii)

- liturgia Wielkiej Soboty o 19:00

 

Osoby starsze, które chcą przystąpić do spowiedzi i komunii świątecznej proszone są o kontakt telefoniczny 32 293 11 12.

 

 

Drodzy Parafianie!

W tych trudnych dniach jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam nasza modlitwą. Każdego dnia ofiarowujemy za Was modlitwę różańcową prosząc o zdrowie i aby nie osłabła wasza wiara, nadzieja i miłość.

W związku z epidemią z wizytą pierwszo-piątkową i świąteczną udamy się tylko do tych osób, które wyrażą taką potrzebę telefonicznie pod nr. 32 293 11 12.

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.
L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową.

(...)

4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Jeśli będzie taka wola rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.

(...)

7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła.
Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
Wszystkim z serca błogosławię.


+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

 

Dalsze ograniczenia w związku z epidemią

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (Msza Święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę).

Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, prosimy o zastosowanie się do tego zarządzenia. Przypominamy, że na podstawie dyspensy udzielonej przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka osoby nie uczestniczące w niedzielnej Mszy św. nie popełniają grzechu. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu

 

Kochani Parafianie!

W tych trudnych czasach pamiętajcie o słowach Chrystusa: „Nie lękajcie się”.

Boża Miłość jest silniejsza od ludzkiej słabości.

W niedzielę od 16:00 – 17:00 będzie dyżurował ksiądz w konfesjonale. Można się wyspowiadać, można przyjąć Komunię Świętą – również te osoby, które nie były na Mszy św.

Zapraszam i zachęcam – ks. proboszcz

 

Zachęcamy do uczestnictwa w drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów

W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia wiernych, zawieszone zostały nabożeństwa Gorzkich żali i drogi krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego opdrawiania tych praktyk za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Lista różnych transmisji drogi krzyżowej jest dostępna na stronie Konferencji Episkopatu Polski: www.episkopat.pl/transmisje-drogi-krzyzowej. Księża biskupi proponują transmisje Drogi Krzyżowej on-line.
W piątek o 20:10 na stronach www.prymaspolski.pl, www.archidiecezja.pl oraz kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej będzie dostępna Droga Krzyżowa z kaplicy domu arcybiskupów gnieźnieńskich, którą poprowadzi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Drogę Krzyżową on-line przygotował także biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. W każdy piątek, począwszy od 13 marca, o godz. 19.00 na jego profilu na Facebooku pojawia się nowe nagranie przygotowanych przez niego rozważań

 

Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła czy kaplicy może przebywać jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

Wszystkie spotkania grup parafialnych zostają zawieszone do odwołania. Odwołana zostaje Nocna Droga Krzyzowa.

Dzisiaj nie będzie nabożeństwa gorzkich żali, ani w piątek drogi krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania tych pobożnych praktyk.

Na zakończenie każdej mszy św. śpiewać będziemy suplikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Msze Święte dostępne również on-line na stronie: https://msza-online.pl/

 

<< <  Strona 2 z 19  > >>