Ogłoszenia parafialne

15 lipca 2018 

 1. Czym jest nadzieja naszego powołania? Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu do chwały z woli samego Boga. Tym samym zaprzecza naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem własnych grzechów i braków, odziera nas z nadziei. Apostoł kieruje nasze spojrzenie dalej ku Bogu, który jest od nich większy i który pierwszy z miłości przeznaczył nas dla siebie. Ku Bogu, który już teraz naznaczył nas pieczęcią Ducha Świętego, byśmy z nadzieją dążyli do zjednoczenia z Nim na zawsze.
 2. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie NMP z góry Karmel – Matki Bożej szkaplerznej. Ten dzień przypomina nam o noszeniu szkaplerzy, medalików, krzyży -  znaków naszej przynależności do Jezusa.
 3. W czasie urlopu i wakacji nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Starajmy się o częstsze nawiedzenie kościoła, o odmówienie Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma św.
 4. Przyjmujemy zapisy na pieszą pielgrzymkę na jasną Górę. Gorąco zachęcamy i namawiamy by kultywować tę formę pobożności, która jak żadna inna, uświadamia nam, że jesteśmy na Ziemi jedynie przechodniami, pielgrzymującymi do Domu Ojca.
 5. W przyszłą środę 25 lipca przypada święto św. Jakuba Apostoła. Z tej racji że jest to środa msza św. przy kościółku św. Jakuba we wtorek 24 lipca o 18:00.
 6. Za dwa tygodnie, w niedzielę 29 lipca, z racji św. Krzysztofa Patrona kierowców, po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie pojazdów.
 7. W przyszłą niedzielę 22 lipca zapraszam bardzo serdecznie na Mszę św. o godzinie 13:00. Nie będzie Mszy św. o 12:15. Msza o 13:00 będzie transmitowana zarówno przez program regionalny oraz satelitarnie prze TV Polonia na cały świat. Zapraszam wszystkie ugrupowania (bez sztandarów) zapraszam Rycerzy Kolumba, Chór, koła różańcowe, Straż Honorową NSPJ,  Caritas, Kręgi Rodzin, dzieci i młodzież. Przybądźmy jak najliczniej.
 8. Wkrótce będzie dostępna nowa książka z intencjami na pierwsze półrocze przyszłego roku. Termin zostanie podany w ogłoszeniach. Gdyby ktoś chciał msze św. gregoriańską lub ma okrągły jubileusz małżeństwa to proszę zwracać się do mnie od dzisiaj.08 lipca 2018

 1. Jak pokazuje św. Paweł, nawet nasze słabości mogą być naszą szansą szansą. Pan Bóg nie chce naszej udawanej doskonałości, ale pragnie, żebyśmy doświadczając własnych ograniczeń, ufnie zwracali się do Niego o pomoc. Do takich właśnie ludzi: pogubionych, przegranych i kruchych, Bóg kieruje swoje słowo. Bylebyśmy się tylko nie okazali „ludem buntowników”, o zatwardziałych sercach”, głuchych na słowo Boże.
 2. W środę 11 VII przypada święto św. Benedykta patrona Europy – porządek Mszy św. jak w dzień powszedni. 11 lipca to również dzień modlitw za Ojczyznę. Zapraszamy na godzinę 20:00 do kościoła.
 3. 13 lipca w piątek Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie na 20:00 (Rozważanie, różaniec, procesja światła, apel) Przynieśmy ze sobą świece.
 4. W czasie wakacji prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszą św. Może się bowiem zdarzyć, że obecny będzie jeden ksiądz.
 5. W czasie urlopu i wakacji nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Starajmy się o częstsze nawiedzenie kościoła, o odmówienie Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma św.
 6. Przyjmujemy zapisy na pieszą pielgrzymkę na jasną Górę. Gorąco zachęcamy i namawiamy by kultywować tę formę pobożności, która jak żadna inna, uświadamia nam, że jesteśmy na Ziemi jedynie przechodniami, pielgrzymującymi do Domu Ojca.
 7. Za trzy tygodnie, w niedzielę 29 lipca, z racji św. Krzysztofa Patrona kierowców, po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie pojazdów.
 8. Za dwa tygodnie w niedzielę 22 lipca zapraszam bardzo serdecznie na Mszę św. o godzinie 13:00. Nie będzie Mszy św. o 12:15. Msza o 13:00 będzie transmitowana zarówno przez program regionalny oraz satelitarnie prze TV Polonia na cały świat. Zapraszam wszystkie ugrupowania (bez sztandarów) zapraszam Rycerzy Kolumba, Chór, koła różańcowe, Straż Honorową NSPJ,  Caritas, Kręgi Rodzin, dzieci i młodzież. Przybądźmy jak najliczniej.01 lipca 2018

 1. Dzisiaj po Sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja i zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W czasie wakacji prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszą św. Może się bowiem zdarzyć, że obecny będzie jeden ksiądz. Msze św. o 7:00 i 18:00. Nie ma Mszy św. o 7:30.
 3. W okresie urlopów i wakacji zachęcamy do poświęcenia większej ilości czasu  na modlitwę, czytanie Pisma świętego, książek i czasopism religijnych. Potrzebujemy bowiem wzmocnienia nie tylko naszych sił fizycznych ale i duchowych. Zachwyt nad pięknem przyrody popłaczmy z zachwytem nad Słowem Bożym. Jeden jest bowiem Autor obu ksiąg: stworzenia i Biblii.
 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek, i pierwsza sobota miesiąca. Wizyta u chorych rozpocznie się w piątek o 8:30 i  może potrwać nieco dłużej niż zwykle.
 5. Rodzice wysyłający dzieci na obozy i kolonie winni przekazać kierownictwu sformułowane na piśmie żądanie aby dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
 6. W piątek o 18:00 spotkanie Nowego Kręgu Rodzin – Kręgu Jezusa Chrystusa Króla.
 7. Jak co roku w dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam i namawiam aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kierujemy do ludzi młodych.

 

 

24 czerwca 2018

 1. Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.
 2. W piątek Uroczystość Piotra i Pawła. Msze św. o 7:00; 9:30 i 18:00. Jest to także dzień modlitewnej więzi z Ojcem Świętym Franciszkiem. Taca zbierana tego dnia jest przeznaczona na Stolicę Apostolską.
 3. W czasie wakacji prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszą św. Może się bowiem zdarzyć, że obecny będzie jeden ksiądz.
 4. W okresie urlopów i wakacji zachęcamy do poświęcenia większej ilości czasu  na modlitwę, czytanie Pisma świętego, książek i czasopism religijnych. Potrzebujemy bowiem wzmocnienia nie tylko naszych sił fizycznych ale i duchowych. Zachwyt nad pięknem przyrody popłaczmy z zachwytem nad Słowem Bożym. Jeden jest bowiem Autor obu ksiąg: stworzenia i Biblii.
 5. W przyszłą niedzielę po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja i zmiana tajemnic różańcowych.
 6. Rodzice wysyłający dzieci na obozy i kolonie winni przekazać kierownictwu sformułowane na piśmie żądanie aby dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
 7. Przez cały czerwiec zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – tzw. Czerwcowe. Są one odprawiane po wieczornej Mszy św.
 8. Jak co roku w dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kierujemy do ludzi młodych.17 czerwca 2018

 1. W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej Diecezji Uroczystość świętego Brata Albert. Słowami modlitwy brewiarzowej módlmy się za przyczyna naszego patrona: „Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Niech On Patron naszej Diecezji, wyprasza nam u Boga spojrzenie i wrażliwość miłosierdzia w życiu codziennym.
 2. Przez cały czerwiec zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – tzw. Czerwcowe. Są one odprawiane po wieczornej Mszy św.
 3. W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania odbędą się spotkania młodzieży: we wtorek klasy II Gimnazjum, w środę klasy VII SP – po wieczornej Mszy św.
 4. We wtorek o 16.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, zakończone Msza św. o g.18.00
 5. Jak co roku w dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kierujemy do ludzi młodych.
 6. We wtorek po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie osób wyjeżdżających do Augustowa Raczek. Obecność nieobowiązkowa. Wyjazd w sobotę 23 czerwca (autokar na ul. Wał) po Mszy św. o 7:30.
 7. W środę spotkanie Kręgu Rodzin Maryi po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie.
 8. W sobotę Dzień Ojca. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
 9. Rodzice wysyłający dzieci na obozy i kolonie winni przekazać kierownictwu sformułowane na piśmie żądanie aby dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
 10. To już ostatnie dni przed zakończeniem Roku Szkolnego. Podziękujmy Bogu za jego opiekę nad nami w tym roku i godnie go zakończmy.
  Spowiedź:
          wtorek od 17:00 – Gimnazjum i Liceum
          środę od 17:00 – klasy III i IV szkoła podstawowa.
                   od 17:30 klasy – V, VI, VII szkoła podstawowa
  Msza święta na zakończenie Roku Szkolnego
          Zespół Szkół JPII - czwartek o 9:30
          Szkoła Podstawowa nr 1. – czwartek o godz. 10:3010 czerwca 2018

 1. W życiu doczesnym wciąż dosięga nas samotność. Liczymy na to, że ludzka miłość ją rozproszy, lecz to okazuje się iluzją. Po jakimś czasie samotność znów dochodzi do głosu, z jeszcze większą siłą. Szukamy więc w nieskończoność nowych miłości, nowych zaangażowań, dóbr. Pierwszym krokiem do nawrócenia jest odkrycie, że nieustanna tęsknota, odczuwana nawet w szczęściu, ciągłe poczucie nienasycenia i posmak smutku nawet w najradośniejszych chwilach są wspomnieniem stwórczej Miłości, która dała początek naszemu istnieniu. Są pieczęcią naszego zaistnienia w sercu Boga, który nas zapragnął dla nas samych. Są najgłębszym wzdychaniem duszy, która bez Boga cierpi i usycha.
 2. Przez cały czerwiec zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – tzw. Czerwcowe. Są one odprawiane po wieczornej Mszy św.
 3. W środę przypada wspomnienie św. Antoniego z Padwy – prezbitera i doktora kościoła. Jest to dzień imienin księdza Kanonika. Już dziś składamy najlepsze życzenia: wielu Bożych łask, opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech Bóg darzy dobrym zdrowiem i siłami. Szczęść Boże! Msza św. imieninowa w środę o 7:00.
 4. W niedzielę 17 czerwca przypada uroczystość św. Alberta Chmielowskiego głównego patrona naszej diecezji. Dzień wcześniej tj. 16 czerwca o godz. 17:00 na Placu Papieskim pod przewodnictwem Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka zostania odprawiona uroczysta Msza Święta upamiętniająca wizytę św. Jana Pawła II w Sosnowcu. Z racji 100 rocznicy odzyskania niepodległości po Mszy Świętej będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Całość zwieńczy specjalny koncert Piotra Rubika "WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ",
 5. Jutro 11 czerwca godzina modlitw za Ojczyzną o 20:00. Najpierw wysłuchamy pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu naszego Chóru a potem modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny. Zakończenie o 21:00 Apelem Jasnogórskim.
 6. W środę 13 czerwca zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Odprawiane są one 13 dnia każdego miesiąca do października włącznie. Zapraszamy na 20:00 na różaniec i procesję ze świecami. To obok peregrynacji figury druga forma uczczenia objawień fatimskich.
 7. W przyszły wtorek (19.06), po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie osób wyjeżdżających do Augustowa Raczek. Obecność nieobowiązkowa. Wyjazd w sobotę 23 czerwca (autokar na ul. Wał) po Mszy św. o 7:30.03 czerwca 2018

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Procesja eucharystyczna po wieczornym nabożeństwie.
 2. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się by Nasze Uwielbienie Bożego Ciała wypadło jak najwspanialej. Dziękuję, chórowi, Pani Małgorzacie, orkiestrze, asyście, paniom i panom niosącym sztandary i feretrony, Rycerzom Kolumba, pocztom sztandarowym, dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom. Bardzo dziękuję tym, którzy ubierali ołtarze. Panom, którzy je przetransportowali i montowali. Te podziękowania składam na ręce pań odpowiedzialnych za wystrój ołtarzy: Wacława Kubiczek, Anna Jaros i Teresa Lubaszaka, Agnieszka Jakubowska, Beata Frydrych. Dziękuje panu naczelnikowi straży Pawłowi Jakubowskiemu.
 3. Przez całą Oktawę Bożego Ciała Msze św. o godzinie 18:00 z homilią i procesją. Zakończenie oktawy w czwartek uroczystą procesja wokół kościoła do 4 ołtarzy. Po procesji poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Bardzo prosimy o liczną asystę.
 4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowiązuje post. Msze św. jak w dzień powszedni. Po Mszy św. o 18:00 procesja z Najświętszym Sakramentem.
 5. Jak co roku w dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam i namawiam aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kieruję do ludzi młodych. Jeśli ktoś z was nie był jeszcze warto spróbować.
 6. Przez cały czerwiec zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – tzw. Czerwcowe. Będą one odprawiane po wieczornej Mszy św.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 8. Serdeczna prośba do panów o pomoc w zwiezieniu ołtarzy na Boże Ciało w piątek o 18:30 przy kościele.
 9. Trwa peregrynacja figurek Matki Bożej Fatimskiej. Aktualnie jedna wędruje teraz po ulicach Zawalna i Podwalna, a druga rozpoczyna dziś peregrynację na ul. Grodzkiej.27 maja 2018

 1. Dzisiaj w naszej parafii rocznica Pierwszej Komunii Świętej. Polecajmy Bogu dzieci, które rok temu pierwszy raz przyjęły Chrystusa Eucharystycznego. Polecajmy Bożej opiece ich rodziców i rodzeństwo. Oby ich domy były miejscem spotkania z Bogiem Żywym. Dzisiaj wraz z nimi dziękujemy pani Agnieszce Jakubowskiej za przygotowanie dzieci do uroczystości rocznicowej.
 2. Dzisiaj członkowie OSP Sławków będą prowadzić zbiórkę na potrzeby funkcjonowania straży. Wesprzyjmy materialnie tych, którzy ratują nasze życie i mienie.
 3. Spotkanie kręgów Rodzin we wtorek spotkanie wyjazdowe Nowego Kręgu a w środę Krąg Maryi.
 4. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zachęcam do modlitewnego nawiedzenia przepięknie odnowionej i utrzymanej kapliczki na Walcowni.
 5. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Majowych, a od piątku „Nabożeństwach Czerwcowych”.
 6. W dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kieruję do ludzi młodych..
 7. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W przyszłą niedzielę po Sumie adoracja i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Msze święte o godzinie 7:30; 9:30; 11:00 po niej procesja do czterech ołtarzy. Na zakończenie procesji zostanie również odprawiona Msza św. Po południu Msze św. o 15:00 na Niwie i o 17:00 w kościele w Sławkowie.
  Procesja przejdzie tradycyjną trasą tj. ulicą Kościelną, Małym Rynkiem i     Dużym Rynkiem. Starajmy się o udekorowanie naszych domów. W czasie procesji zachowajmy modlitewne skupienie. Prosimy o pełną asystę, poczty sztandarowe, orkiestrę dzieci, młodzież i starszych.
 9. Serdeczna prośba do panów, zwłaszcza Rycerzy Kolumba o pomoc w rozwiezieniu ołtarzy na Boże Ciało w środę o 18:00 przy plebanii.
 10. Przez całą Oktawę Bożego Ciała Msze św. o godzinie 7:00; 7:30 i o godzinie 18:00 z homilią i procesją. Bardzo prosimy o liczną asystę. (w niedziele nie będzie procesji po Sumie tylko po południu)
 11. Dzieci sypiące kwiaty mają próby w poniedziałek, wtorek i środę po Nabożeństwie Majowym.20 maja 2018

 1. Dzisiaj w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Polecajmy Bogu dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Chrystusa, ich rodziców, dziadków i chrzestnych by Eucharystyczny Chrystus zamieszkał w ich sercach na stałe. Polecajmy również Bogu nauczycieli i wychowawców, którzy kształtują serca tych dzieci. Polecajmy ks. Łukasza, który w tym roku przygotowywał dzieci wkładając w to wiele trudu ale przede wszystkim serca i wiary. Dziś dziękujemy im, za ten trud i owocną pracę.
 2. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jutro natomiast drugi dzień Zielonych Świątek – Matki Bożej Matki Kościoła. Zachęcamy do udziału w świątecznej Eucharystii.
 3. W piątek po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie spotkanie Rycerzy Kolumba.
 4. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Majowych i „Apelach Jasnogórskich.
 5. W dniach od 9 – 13 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam aby tak zaplanować urlop, by wziąć udział w pielgrzymce. Szczególnie tę zachętę kieruję do ludzi młodych..
 6. W ostatnią niedzielę maja Rycerze Kolumba zapraszają mężczyzn na pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Zapisy w zakrystii.
 7. Trwa peregrynacja figurek M.B Fatimskiej. Prośba, by po zakończonej peregrynacji mieszkańcy ul Krzywda przekazali figurkę mieszkańcom ul. Zawalnej i Podwalnej.
 8. W przyszłą niedzielę członkowie OSP Sławków będą prowadzić zbiórkę na potrzeby funkcjonowania straży. Wesprzyjmy materialnie tych, którzy ratują nasze życie i mienie.
 9. Dziękuję panom za o pomoc w budowie rusztowania w kościółku na cmentarzu. Zakończone prace przy kryciu dachu. Teraz fundamenty i remont wnętrza.
 10. Rocznica pierwszej komunii św. 27 maja br. o 12:15. Próby przed rocznicą klasy 4c i 4d odbywać się będą:
  22  maja 2018 -  wtorek  -  godz.16.30
  24  maja 2018  - czwartek  - godz. 16.30
  25  maja 2018 - piątek  - godz. 16.00
  Spowiedź przed rocznicą  w piątek o 17:00. Nabożeństwo pokutne 16:45.
  W niedzielę 27 maja 2018 r. spotykamy się obok kościoła o godz. 12.00 ( stroje komunijne, bez świec). Msza Św. o godz.12.15