Ogłoszenia parafialne

14 stycznia 2018

 1. Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom na Jezusa - Baranka Bożego. Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie. Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania “w cieniu”, byśmy nie przesłaniali mocy i blasku Jezusa.
 2. W środę przypada dzień Judaizmu w Polsce.
 3.  Od czwartku rozpoczynamy także Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan. Módlmy się by nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
 4. W sobotę 20 stycznia na godzinę 17:00 zapraszamy do Bolesławia na Dekanalny Wieczór Uwielbienia.
 5. Trwa peregrynacja Figurek Matki Bożej Fatimskiej. W niedzielę 28 stycznia zapraszamy na 17:00 mieszkańców ulicy Gwarków Sławkowskich.
 6. Bardzo dziękujemy za wielką serdeczność z jaką przyjmujecie księży. Dziękujemy również za wszelkie ofiary składane przy okazji  wizyty duszpasterskiej. Jeżeli kogoś pominęliśmy, lub nie mógł tego dnia przyjąć kapłana, to prosimy o zgłaszanie takich przypadków do zakrystii. Plan kolędy
 7. Z racji kolędy spowiedź dwadzieścia minut przed wieczorną Mszą św. 7 stycznia 2018

 1. Chrzest w Jordanie – to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.
 2. Biskup Grzegorz Kaszak i Marszałek woj. Śląskiego zapraszają na wspólne kolędowanie z zespołem Śląsk. Kolędowanie odbędzie się dzisiaj w Bazylice katedralnej w Sosnowcu o godz. 20:00.
 3. Bardzo dziękujemy za wielką serdeczność z jaką przyjmujecie księży. Dziękujemy również za wszelkie ofiary składane przy okazji  wizyty duszpasterskiej. Jeżeli kogoś pominęliśmy, lub nie mógł tego dnia przyjąć kapłana, to prosimy o zgłaszanie takich przypadków do zakrystii. Plan kolędy
 4. Prosimy aby stół był nakryty odpowiednim obrusem, na nim woda święcona, krzyż, zeszyty do religii. Postarajmy się by obecna była cała rodzina. Jeśli to niemożliwe rano, można księdza zaprosić na popołudnie. Pragniemy nie tylko pobłogosławić wasze domy ale również porozmawiać na tematy religijne. W tym roku jest to modlitwa w rodzinie i rok św. Józefa Kaliskiego.
 5. Z racji kolędy spowiedź dwadzieścia minut przed wieczorną Mszą św.