Intencje mszalne

24.07. - 30.07.

Poniedziałek 24.07.         

7:00 +Marian Kostka – od Pawła i Małgorzaty Kostków

18:00 +Władysława Pietrzyka (16 r .sm.) i jego rodzicówWtorek 25.07.   – św. Jakuba                  

7:00 +Marian Kostka – od Jolanty i Władysława Wąs

18:00 +O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartosza Szczepanika z okazji 6 r. ur. – od dziadków

18:00 Za zmarłych kapłanów, członków rodzin, krewnych sąsiadów, znajomych z naszej parafii oraz wszystkie dusze Czyśćcowe.


 

Środa 26.07.          

7:00 +Annę i Janusza Flak, Krystynę i Zygmunta Kozieł

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 

 

Czwartek 27.07.

7:30 +Annę Szczepanik – od siostry

18:00 +Natalię Materka – od córki i wnuka Damiana

 

 

Piątek 28.07. 

7:00 +Ryszard Pijaj (7 r. śm.) – od syna Janusza z rodziną

18:00 +O zdrowie dla Aliny Frydrych w 88 r. ur. – od córki z mężem

 

 

Sobota 29.07.

7:00 +Alojzego, Annę, Władysława Halczaków – od córki z rodziną

18:00 +Paulina i Józef Gołąb  – od syna z rodziną

 

 

Niedziela 30.07.    

7:30 +Władysława Pietrzyka (16 r. śm.) – od córki z rodziną

9:30  Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki         Bożej, dary Ducha Świętego dla Ilony i Teodora z ok. 25 r.

 ślubu – od syna

11:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusława Cupiała

12:15 +Bronisławę Krzeszowską – od córki z rodziną

15:00 Niwa:

          +Józefa Bienia (20 r. śm); Helenę i Teresę Bieniów, Jana i

 Bronisławę Klonowskich

17:00 +Andrzej Straś (33 r. śm.), Józef Straś (28 r. śm.), Marię Straś

         (21 r. śm.) – od córek

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 26 lipca 2017r

1. Opiekę MBNP dla wspomagających modlitwą, ofiarami i      pracą odnawianie naszej Świątyni

2.O łaskę wiary w pewnej rodzinie.

3. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny Woźniaków

4. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa Zygmunt i jego rodziny        –       od  mamy

5. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin Pomiernych, Kamińskiech, Strojeckich i Cieplińskich z podziękowaniem za pomoc przy remoncie domu od rodziny Frydrychów.

6.O zdrowie, Boże błogosławieństwo, pomic Matki Najświętszej dla członkiń Koła Różańcowego Zofii Grzywnowicz i ich rodzin

7. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, opieką Matki Bożej w 25 r. ślubu dla jubilatów i ich syna

8. Podziękowanie za zdrowie wnyczki i prosba o dalszą opiekę.

Za zmarłych

1.+Jana Nycha i Jego zmarłych dziadków

2.+Henryka Drzewieckiego - od żony

3.+Halinę i Henryka Kowalskich

4.+Barbarę Flasze, Leszka Nowaka.

5.+Witolda Skubisa i zm. z jego rodziny  - od żony

6.+Annę Goniewicz – od Zuzanny i Antoniego Uzar

7.+Janinę Siwiorek w 1 r.śm. – od męża Jacak z dziećmi

8.+Marka Przeniosło i zmarłych z jego rodziny - od żony i dzieci

9.+Za zm. z rodziny Białków, Bogatków i Woźniaków.

10.+Kazimierza, Józefa Zygmuntów, zm. z rodziny           Klimczyków, Zygmuntów,

11.+Władysława Kotułę jego żonę i zm. rodziców

12.+Józefę Franciszka Kuśmierczyków oraz +kuzyna Mariana i        zm. jego rodziców                        

13.+Zmarłą kuzynkę Helenę i zm. jej rodziców oraz za     wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

14.+Krzysztofa Bobińskiego jego zm. rodziców - od żony i dzieci

15.+Wiesława Wilka jego zm. rodziców i rodzeństwo oraz         +Karolinę Wilk

16.+ Natalię Materka – od Mirosławy z rodziną

17.+Anne Leś – od rodziny Hoflerów

18.+ Tomasz Łaskawiec – od rodziny Elżbiety i Andrzeja

19.+Janusz Baranowski – od żony

20.+Przemysław Bochenek – od wychowawczyni ze Szkoły

         Podstawowej

21.+Teodorę Skręt – od sąsiadów z ul. Hrubieszowskiej

22.+Janinę Sośnierz – od sąsiadów z ul. Krakowskiej

23.+Irenę i Stefana Sikora w (6 r. śm.) – od chrześnicy

24.+Edwarda Nanuś – od mieszkańców ul. Wrzosowa

25.+Adolfa Zapałę, Antoninę Jana, Mieczysława i Stefana

 Lekstonów – od rodziny

26.+Marian Zawadzki – od żony

27.+Piotr Lorek – od sąsiadów z ul. Browarnej

28.+ Konrada Habrykę i jego zmarłych rodziców i teściów

29.+Ryszarda Pijaj i jego zmarłych rodziców i teściów

 

 

 

 

 

 

17.07. - 23.07.

 Poniedziałek 17.07.         

 

7:00 +Barbarę Żak w 1 r.śm – od synowej

18:00 +Małgorzatę Stychno i zm. z rodziny  – od mamy

 

 

Wtorek 18.07.                      

7:00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla

         Rodzin z Apostolatu MB Pielgrzymującej i dla s. Damiany

18:00  Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za opiekę i   szczęśliwe wyjście z wypadku Kasi i Michała


 

Środa 19.07.         

7:00 +Barbarę w 7 r.śm i Mieczysława Kubasików – od córki

7:00 +Helenę Śmiałek – od koleżanki Marii

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 

 

Czwartek 20.07.    

7:00 +Stanisława Drożdżak – od rodziny Hebdów z Krakowa

7:00 +Mariana Kostkę – od rodziny Malinowskich z dziećmi

18:00 Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki        Bożej dla Henryki z ok. urodzin i imienin

 

 

Piątek 21.07. 

7:00 +Elżbietę Janik w r.śm – od męża z synami

7:00 +Helenę Śmiałek – od Leszka z rodziną

18:00 +Wandę, Mariana Sobótka – od syna z rodziną

 

 

Sobota 22.07.

7:00 +Mirosława Bryzika, Jana Bieńka

18:00 +Helenę i Jana Kowalskich  – od córek

 

 

Niedziela 23.07.    

7:30 +Annę w 35 r.śm i Antoniego w 20 r.śm Sadowskich i ich   rodziców – od wnuczki Urszuli z rodziną

9:30 +Elżbietę Janik w 2 r.śm – od brata z rodziną

11:00 +Henryka Bednarskiego z ok. z ok. urodzin i imienin i jego      zm. rodziców – od żony, córek i wnuczka

12:15 Chrzty

15:00 Niwa:

          +Krzysztofa Gadomskiego i jego rodziców – od p. Haliny

17:00 Za ParafianNowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 19.07.2017r

1. Opiekę MBNP dla wspomagających modlitwą, ofiarami i      pracą odnawianie naszej Świątyni

2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. proboszcza         oraz jego rodziny

3.O łaskę wiary w pewnej rodzinie.

4. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny Woźniaków

5. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa Zygmunt i jego rodziny        –       od  mamy

6. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla         ks. Kanonika

7. O opiekę Matki Bożej dla wszystkich posługujących i   wspomagających Caritas naszej Parafii.      

8. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą         opiekę        Matki Bożej dla dzieci i młodzieży naszej parafii

9. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą opiekę       Matki         Bożej i św. Józefa dla małżeństw i rodzin naszej parafii

10. Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z         prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki     Bożej          dla Urszuli Toporskiej z ok. 45 r. urodzin i

11. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę          Matki Bożej dla modlących się w Kole Różańcowym p.   Liliany Jakóbczyk oraz ich rodzin

12. Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z         prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki     Bożej dla Józefy i Piotra Pawłowskich oraz całej rodziny      Pawłowskich

13. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha     św., opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków

14. Z prośbą o powrót  do zdrowie dla taty Macieja

  

Za zmarłych

1.+Jana Nycha i Jego zmarłych dziadków

2.+Henryka Drzewieckiego - od żony

3.+Halinę i Henryka Kowalskich

4.+Barbarę Flasze, Leszka Nowaka.

5.+Witolda Skubisa i zm. z jego rodziny  - od żony

6.+Ks. Piotra Pisarczyka

7.+Henryka Balickiego w 25 r.śm - od syna z rodziną

8.+Marka Przeniosło i zmarłych z jego rodziny - od żony i dzieci

9.+Za zm. z rodziny Białków, Bogatków i Woźniaków.

10.+Kazimierza, Józefa Zygmuntów, zm. z rodziny           Klimczyków, Zygmuntów,

11.+Władysława Kotułę jego żonę i zm. rodziców

12.+Józefę Franciszka Kuśmierczyków oraz +kuzyna Mariana i        zm. jego rodziców                        

13.+Zmarłą kuzynkę Helenę i zm. jej rodziców oraz za     wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

14.+Krzysztofa Bobińskiego jego zm. rodziców - od żony i dzieci

15.+Wiesława Wilka jego zm. rodziców i rodzeństwo oraz         +Karolinę Wilk

16.+Edmunda, Zenona, Danutę Czekajów

17.+Jana, Teklę Sibińskich – od córki

18.+Stefana Jakóbczyka, zm. rodziców i rodzeństwo

19.+Honoratę, Bolesława Naglińskich, zm. rodziców i       rodzeństwo z obu stron

20.+Tomasza Łaskawiec - od rodziny Adamczyków i          Adamczewskich

21.+Za zmarłą synową Grażynę w 6 r.śm

22.+Przemysława Bochenka - od sąsiadów Rzońców

23.+Janusza Baranowskiego – od Anny i Krzysztofa         Chwisteckich

24.+Elżbietę Janik w 2 r.śm

25.+Teodorę Skręt – od sąsiadów z ul. Hrubieszowskiej

26.+Mariana Zawadzkiego – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej

27.+Janinę Sośnierz – od Koła Różańcowego

28.+Bogumiłę Smolij – od córek

29.+Edwarda Nanuś – od sąsiadów z ul. Wrzosowej

30.+Grażynę Cebo w 1 r.śm, Stanisława Kurpas w 10 r.śm oraz         zm. z rodziny Kurpasów

31.+Jakuba i Lucynę Świerczyńskich

32.+Stanisława, Władysławę Materków - od żony

33.+Jana Nowackiego w 4 r.śm, Stanisławę, Mariana       Nowackich – od rodziny

34.+Leona w 47 r.śm, Eleonorę i Wiktora Dzięcioł – od córki

35.+Katarzynę w 15 r.śm i Stefana Ulickich - od syna z rodziną