Intencje mszalne

24.04. - 30.04.

Poniedziałek 24.04.   

7:00 +Ryszarda Tylec – od żony

7:30 +Małgorzata Miękus w 13 r.śm

18:00 +Romana Piotrowskiego – od córek

18:00 +Annę Błasiak – od rodziny Padulów

 

 

Wtorek 25.04.  

7:00 +Józefa Morawca

7:30 +Otolię, Jana Szustaków i ich rodziców

18:00 +Benedykta Cembrzyńskiego – od syna z żoną

18:00 Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z    prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.         opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Wojciecha – od Caritas          Parafialnej


 

Środa 26.04.

7:00 +Adama Szygulskiego – od rodziców

7:00 +Ludwika i Helenę Śmiałek – od koleżanki Marii

7:30 +Wojciecha Wilka – od syna z żoną

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 

 

Czwartek 27.04  

7:00  Z podziękowaniem za otrzymane łaski , z        prośbą o Boże bł.         dla czynnych i emerytowanych kolejarzy i ich rodzin

7:30 +Ludwika i Helenę Śmiałek – od Leszka z żoną i rodziną

18:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące – od grupy modlitewnej z    kościółka św. Jakuba

18:00 +Władysława Piwowarczyka – od córki Edyty z mężem

 

 

Piątek 28.04.  

7:00 +Tadeusza Żaka – od syna Tadeusza z rodzina

7:30 +Annę Błasiak – od sąsiadów z bloku PCK 15

18:00 +Stefanię Szewczyk w 11 r.śm - od rodziny

18:00 +Władysława Piwowarczyka – od byłych radnych Rady   Miejskiej

 

 

Sobota 29.04.

7:00 +Janinę Lekston w 1 r.śm – od córki

7:30 +Ludwika i Helenę Śmiałek – od rodziny Kościółków z Olkusza

18:00 +Mariana Kubisa – od sióstr Barbary, Genowefy i siostrzeńca   Andrzeja

18:00 +Zdzisława Mazura – od córki z rodziną

 

 

Niedziela 30.04.    

7:30 +Marianne i Piotra Michalików i ich zm. rodziców

9:30  Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z      prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej    dla Stanisławy  z ok. 80 r. urodzin – od syna z rodziną

11:00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

11:00 Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z     prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej    dla wnucząt Amelii i Mikołaja Mól oraz Anny Jana          Kaszewskich

12:15 +Krystynę Grabeus w 2 r.śm – od syna Zygmunta z rodziną

         Chrzty: Vanessa Subera

15:00 Niwa: +Stanisławę Drygała – od Małgorzaty z rodziną

17:00 Za parafian


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 26.04.2017r

1. Opiekę MBNP dla wspomagających modlitwą, ofiarami i      pracą odnawianie naszej Świątyni

2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. proboszcza         oraz jego rodziny

3.O łaskę wiary w pewnej rodzinie.

4. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny Woźniaków

5. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa Zygmunt i jego rodziny        –       od  mamy

6. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla         ks. Kanonika

7. O opiekę Matki Bożej dla wszystkich posługujących i   wspomagających Caritas naszej Parafii.      

8. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą         opiekę        Matki Bożej dla dzieci i młodzieży naszej parafii

9. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., dalszą opiekę       Matki         Bożej i św. Józefa dla małżeństw i rodzin naszej parafii

10. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki   Bożej dla Józefy i Piotra Pawłowskich, Anny, Adama,         Martynki, Dawida, Michała, Romana, Tymoteusza, Zuzanny.

11. O          szczęśliwe rozwiązanie dla Marty

12. O          Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki     Bożej, dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i     wybór dalszej drogi życiowej dla uczniów III klasy Liceum w   Sławkowie

13. Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z         prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki     Bożej dla Henryka i Elżbiety Siodłak w 45 r. ślubu.

14. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki   Bożej dla modlących się w Kole Różańcowym p. Zofii   Grzywnowicz i ich rodzin.

15. Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z         prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki     Bożej dla Edyty i Jarosława w 25 r. ślubu – od  mamy i synów

 

    Za zmarłych

1.+Jana Nycha i Jego zmarłych dziadków

2.+Henryka Drzewieckiego - od żony

3.+Halinę i Henryka Kowalskich

4.+Barbarę Flasze, Leszka Nowaka.

5.+Witolda Skubisa i zm. z jego rodziny  - od żony

6.+Ks. Piotra Pisarczyka

7.+Janinę Siwiorek – od męża Jacak z dziećmi

8.+Marka Przeniosło i zmarłych z jego rodziny - od żony i         dzieci

9.+Za zm. z rodziny Białków, Bogatków i Woźniaków.

10.+Kazimierza, Józefa Zygmuntów, zm. z rodziny           Klimczyków, Zygmuntów,

11.+Władysława Kotułę jego żonę i zm. rodziców

12.+Józefę Franciszka Kuśmierczyków oraz +kuzyna Mariana i        zm. jego rodziców                        

13.+zmarłą kuzynkę Helenę i zm. jej rodziców oraz za      wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

14.+Leszka Niewarę – od siostry

15.+Teofila i zm. rodziny Materków

16.+Edwarda Srokę  – od siostrzenicy z rodziną

17.+Helenę Janik – od córki Zyty z rodziną

18.+Feliksa Karkoszkę w 3 r.śm - od żony

19.+Juliana Ciołka w 22 r.śm - od wnuczek z rodzinami

20.+Stanisławę Baranowską w r.śm. - od syna z żoną

21.+Czesławę Juszczyk - od wnuka z rodzinami

22.+Mariana Kostkę – od Chóru

23.+Janinę w 29 r.śm., Władysława i Kazimierza Drożdżów oraz       ich rodziców i teściów

24.+Mateusza Pijaj – od sąsiadów z ul. Radosnej i Zbożowej

25.+Ewę Kuśnierczyk – od p. Wacławek

26.+Natalię Materkę – od Zarządu Członków Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego

27.+Wiesława Wilka jego zm. rodziców oraz rodzeństwo - od    córki i wnuków   

28.+Krzysztofa Bobińskiego jego zm. rodziców - od żony i dzieci

29. +Kazimierza Dacyka w 3 r.śm. zm. rodziców, zm. z rodziny          Radlaków – od rodziny

30.+Stanisława Drożdżaka – od sąsiadów z ul. Browarnej

31.+Stefana Dubiela w 17 r.śm - od żony i synów z rodzinami

32.+Zbigniewa Staronia, Stanisławę, Feliksa, Zbigniewa Tomczyków, Henryka Balickiego, Sławomira          Grudzińskiego, Marię Struzik i dusze w czyśćcu cierpiące           - od rodziny

33.+Kazimierę Przybylską i zm. z rodziny Przybylskich i Adamczewskich

34. +Juliana Jagło – od brata

35.+Czesławę Łakomską – od kuzynek

36.+Bolesława Piętkę i zm. jego rodziców, dziadków i zm. z       rodziny

37. +Józefę, Stefana Kubiczków w r.śm. – od córki

38.+Konrada Habrykę, jego rodziców i teściów
17.04. - 23.04.


Poniedziałek Wielkanocny 17.04.   

7:30 +Stefanię Piętkę - od córki i syna z rodzinami

9:30  Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z     prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.         opiekę Matki Bożej dla Kacpra w 18 r. ur., i Igora w 12 r. ur.

11:00 Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z     prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.         opiekę Matki Bożej dla Karoliny w 18 r. ur. – od rodziców i       brata

12:15 +Krystynę Bulską – od p. Janiny Tarmas

15:00 Niwa: +Michała Nowaka – od żony i dzieci

17:00 +Aleksandra Stychno w 10 r.śm. - od żony i syna Jacka z rodziną

 

 

Wtorek Wielkanocny 18.04.  

7:00 +Barbarę Koziak – od wnuczki Moniki z mężem Mariuszem i       prawnuczka Martyna

7:30 +Mariannę Hauzer – od Koła Różańcowego p. Barbary      Proszczek

18:00 +Irenę Mazur w 6 r.śm. – od córki z rodziną

18:00 +Łukasza Zapiór – od rodziców i brata z rodziną


 

Środa Wielkanocna 19.04.

7:00 +Tymona Wilczyńskiego

7:00 +Ludwika i Helenę Śmiałek – od rodziny

7:30 +Wacława Sośnierza – od Koła Różańcowego p. Teresy Pięty

18:00 Nowenna do MB Nieustającej PomocyCzwartek Wielkanocny 20.04  

7:00 +Ryszarda Tylec – od Grona Pedagogicznego i Pracowników        Szkoły Podstawowej w Sławkowie

7:30 +Mariannę Hauzer – od Macieja Hauzera z rodziną

18:00 +Henryka Drzewieckiego - od szwagra z żoną

18:00 +Barbarę Janik w 11 r.śm. i Bogusława Janika w 25 r.śm. –     od syna Tomasza z rodziną

 

 

Piątek Wielkanocny 21.04.  

7:00 +Marię, Stanisława Gorajów – od córki

7:30 +Annę Błasiak – od koleżanek z Biblioteki Miejskiej

18:00 +Jerzego Marca w 32 r.śm - od siostry Teresy

18:00 +Edwarda Podziemskiego – od sąsiadów z bloku PCK 9a

 

 

Sobota Wielkanocna 22.04.

7:00 +Ludwika i Helenę Śmiałek – od siostry z mężem

7:30 +Annę Błasiak – od Tomasza i Gabrieli z rodziną

18:00 +Marię, Zdzisława Olaszewskich

18:00 +Danielę Herman – od chrześnika Stanisława z rodziną

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 23.04.    

7:30 +Romana Sarnika w 7 r.śm – od żony i dzieci

9:30  Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z      prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej    dla Andrzeja i Ryszardy w 33 r. ślubu

11:00 P.Cupiał

12:15 Chrzty i z parafian

Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski , z     prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej    dla Wandy i Jerzego Oliwów w 50 r. ślubu

15:00 Niwa: +Bronisława Ubika – od Janusza Siwiorka

17:00 +Wojciecha, Zofię, Zbigniewa Jagłów